Náš přístup a proces

Náš přístup a proces

Náš přístup

1

Neinvazivnost


Současné systémy ve společnostech nenahrazujeme. Události těchto systémů propojujeme a hledáme situace, které těmito systémy prochází napříč.

 

2

Hráč a rozhodčí


Data jsou udržována různými lidmi, systémy a za různými účely. Jednotlivé systémy nemohou hodnotit samy sebe, protože neznají kontext, mohou jen informovat o svém stavu.

 

3

Interpretace a kontext


Ukládání, systemizace a agregace logů je přínosná, ale je potřeba ji rozvinout až po interpretaci situace, tzn. nejen uložit login a IP adresu, ale i vyhodnotit kontext: klienta, fyzické umístění počítače, existenci servisního požadavku nebo dovolenky atd.

 

4

Selekce a důraz na situace


ALTWORX nemá za cíl sbírat všechna data. Vybírají se jen vytyčené situace, které mají, nebo nemají nastávat a data a informace potřebná k jejich sledování a vyhodnocování.

ALTWORX proces

Definujte a spravujte sledované prostředí Oživte prostředí real-time událostmi Učte se z chování jednotlivých prvků prostředí Detekujte incidenty a důležité události Vyhodnocujte