Components & its Principles

Components & its Principles

Processing Engine

ALTWORX unikátním způsobem zpracovává jednotlivé události okolního prostředí a přináší je přímo k sledovaným objektům. Navíc nepracuje jen s aktuálním stavem, ale také s vývojem objektů a jejich okolí v minulosti.

1

Kombinace různých zdrojů


Jedním z principů ALTWORX je kombinace vstupních dat z různých systému. Ty dokáže ALTWORX seřadit dle správné logické a časové posloupnosti. Vstupem tak mohou být jak data z SQL databází, požadavky přes rest API nebo například syslog. Jednotlivé vstupy jsou konfigurovány pomocí tzv. akceptorů.

 

2

Standardizace vstupních zpráv


Díky normalizéru jsou vstupní zprávy z různých systémů o podobných událostech sjednoceny tak, aby na ně ALTWORX Processing Engine dokázal reagovat bez nutnosti nových konfigurací scénářů. Normalizér je přeloží tak, aby jim scénáře rozuměly.

 

3

Nahrávání a přehrávání vstupních zpráv


Všechny vstupní zprávy jsou nahrávány, aby je bylo možné v případě změny konfigurace nebo změny scénářů znovu přehrát a zjistit, jak by systém ALTWORX reagoval na tyto změny.

 

4

Rekonstrukce událostí, jak se skutečně udály


Datové zdroje se potýkají s různým časovým zpožděním. Pro správné zpracování a řízení situace je ale potřeba pracovat s událostmi tak, jak skutečně vznikly. ALTWORX se proto neřídí časem, který určuje stroj, na kterém běží (tzv. wall-clock time) ani časem, kdy zprávy do ALTWORX dorazily. Čas v ALTWORX řídí čas, ve kterém skutečně události vznikly.

Reality Network

ALTWORX Reality Network je dynamickým uložištěm reprezentující obraz reálného světa. Zachycuje objekty, jejich vlastnosti a vztahy mezi jednotlivými objekty tak, jak fungují v reálném světě.

Cokoliv může být objektem


Objektem v Reality Network může být člověk, počítač, budova, vlak, turbína, ale také aplikace nebo nastalá situace (incident), funkce, proces.

 

Změny v reálném čase


ALTWORX Reality Network je dynamickou sítí vyvíjející se na základě zpráv z okolí ALTWORX a výpočtů ALTWORX Processing Engine.

 

A

Vlastní dotazovací jazyk AQL


Pro práci s assetovou sítí používáme vlastní dotazovací jazyk AQL (Altworx Query Language), který uživateli umožňuje snadný přístup k prohlížení sítě v různých časových okamžicích a zkoumat objekty a vztahy mezi nimi.