O ALTWORX

O ALTWORX

ALTWORX umožňuje vnímat úplný kontext událostí

Co je ALTWORX?

Popis produktu

Příklady použití

Na čem se ALTWORX podílí?

Náš tým

Kdo pracuje v ALTWORX?

Co je ALTWORX?

ALTWORX je nástroj, který události jednotlivých systémů propojuje a detekuje v nich v reálném čase situace, kterými má cenu se zaobírat. Zároveň tyto situace pomáhá řídit.

Jednotlivé aplikace a systémy jsou slepé vůči holistickému pohledu na celý systém. Důvodem je jejich specializace na určitou část úloh, což jim umožňuje v dané problematice vynikat.

Aplikace a systémy:

  • přístupové a docházkové systémy řídí přístupy lidí do budovy a jejich oprávnění
  • evidence pracovních příkazů určuje, kdo má na čem a kdy pracovat
  • ekonomické systémy řídí finance, faktury, tok peněz
  • bezpečnostní systémy hledají hrozby v lozích jednotlivých počítačů, serverů, čidel
  • kamerové systémy zaznamenávají obraz a detekují události, osoby, pohyb

Holisticky se na celý systém žádný z nástrojů nedívá, proto nezjistí:

  • zda práce, která je fakturovaná, byla, či vůbec mohla být, vykonána
  • zda do místnosti, kde se vyskytuje kritické zařízení, vstupují jen lidé s platným oprávněním

ALTWORX řeší mezioborové situace, které se dějí právě teď

  • Specializované, jednoúčelové aplikace jako fakturační systémy, bezpečnostní logy, ERP systémy jsou určeny k řešení specifických úloh. Tyto systémy však nejsou navzájem propojeny.
  • Big Datové nástroje jsou navrženy tak, aby pojmuly velké množství dat z různých zdrojů, tato data agregují a s pomocí statistik poskytují nástroj k historické analýze a predikci budoucnosti.
  • Dotazováním do databáze a vyhledáváním v logu není možné monitorovat a řídit situace, protože tato technologie není k takovému užití navržena a je neefektivní.

Components & its Principles

ALTWORX jedinečným způsobem zpracovává jednotlivé události okolního prostředí a přináší je přímo k sledovaným objektům. Navíc nepracuje jen s aktuálním stavem, ale také s vývojem objektů a jejich okolí v minulosti.

Zjistit více o Components & its Principles

Náš přístup a proces

Našim záměrem není současné systémy nahradit, ale doplnit je o náš unikátní produkt, díky kterému dokážeme zobrazovat a detekovat incidenty v reálném čase, tady a teď.

Zjistit více o našem přístupu a procesu

Příklady použití

Na základě spolupráce a řešením incidentů u našich klientů a partnerů vzniklo několik případových studií, díky kterým jsme schopni výhody a možnosti použití ALTWORX prezentovat na reálných příkladech.

Spolupráce ALTWORX a ALTWORX Cargo

Rozšíření ALTWORX Cargo porovnává plánované zasmluvněné kontrakty s denní realitou. Nachází a definuje provozní proměnné a parametry, které konkrétní model nejvíce a nejčastěji ovlivňují.

Zjistit více o spolupráci ALTWORX a ALTWORX Cargo

ALTWORX Credentials

Řešení ALTWORX detekuje bezpečnostní hrozby, které mohou v rámci denního provozu nastat. Primárně odhaluje podezřelá přihlášení. Takové situace může správce řešit okamžitě a předejít případným ztrátám.

Zjistit více o ALTWORX Credentials

Náš tým