O ALTWORX

O ALTWORX

ALTWORX umožňuje vnímat úplný kontext událostí

Co je ALTWORX?

Popis produktu

Příklady použití

Kde je ALTWORX součástí?

Náš tým

Kdo pracuje v ALTWORX?

Co je ALTWORX?

Nástroj, který události jednotlivých systémů propojuje a detekuje v nich v reálném čase situace, kterými má cenu se zaobírat. Zároveň tyto situace pomáhá řídit.

Jednotlivé aplikace a systémy jsou slepé vůči holistickému pohledu na celý systém. Důvodem je jejich specializace na určitou část úloh, což jim umožňuje v dané problematice vynikat.

Aplikace a systémy:

 • přístupové a docházkové systémy řídí přístupy lidí do budovy a jejich oprávnění
 • evidence pracovních příkazů určuje, kdo má na čem a kdy pracovat
 • ekonomické systémy řídí finance, faktury, tok peněz
 • bezpečnostní systémy hledají hrozby v lozích jednotlivých počítačů, serverů, čidel
 • kamerové systémy zaznamenávají obraz a detekují události, které jsou vidět jejich objektivem (detekce lidí, pohybu)

Holisticky se na celý systém žádný z nástrojů nedívá, proto nezjistí:

 • zda práce, která je fakturovaná, byla, či vůbec mohla být, vykonána
 • zda do místnosti, kde se vyskytuje kritické zařízení, vstupují jen lidé s platným pracovním příkazem

ALTWORX řeší mezioborové situace, které se dějí právě teď

 • Specializované, jednoúčelové aplikace, jako fakturační systémy, bezpečnostní logy, ERP systémy jsou určeny k řešení specifických úloh. Tyto systémy však nejsou navzájem propojeny.
 •  

 • Big Datové nástroje jsou navrženy tak, aby pojmuly velké množství dat z různých zdrojů, tato data agregují a s pomocí statistik poskytují nástroj k historické analýze a predikci budoucnosti.
 •  

 • Dotazováním do databáze a vyhledáváním v logu není možné monitorovat a řadit situace, protože tato technologie není k takovému užití navržena a je neefektivní.

Components & its Principles

ALTWORX unikátním způsobem zpracovává jednotlivé události okolního prostředí a přináší je přímo k sledovaným objektům. Navíc nepracuje jen s aktuálním stavem, ale také s vývojem objektů a jejich okolí v minulosti.

Zobrazit více o Components & its Principles

Náš přístup a proces

Našim posláním není současné systémy nahrazovat, ale doplňovat je o náš unikátní produkt, díky kterému dokážeme zobrazovat a detekovat incidenty v reálném čase, teď a tady.

Zobrazit více o našem přístupu a procesu

Příklady použití

Na základě spolupráce a řešení incidentů u našich klientů a partnerů vzniklo několik případových studií, díky kterým jsme schopni výhody a možnosti použití prezentovat na reálných příkladech.

Spolupráce ALTWORX a ALTWORX Cargo

Rozšíření ALTWORX Cargo porovnává plánované zasmluvněné kontrakty s denní realitou. Přináší schopnost najít a definovat provozní proměnné a parametry, které konkrétní model nejvíce a nejčastěji ovlivňují.

Zobrazit více o spolupráci ALTWORX a ALTWORX Cargo

ALTWORX Credentials

Řešení ALTWORX detekuje bezpečnostní hrozby, které mohou v rámci denního provozu nastat. Detekujeme primárně podezřelá přihlášení. Takové situace lze tedy z pohledu správce okamžitě řešit a předejít případným ztrátám.

Zobrazit více o ALTWORX Credentials

Náš tým