Úvodní strana

Tomu, co děláme, musíme rozumět a musíme to umět zobrazit…

Zobrazit více

Altworx Reality síť je interpretem situací, které se dějí právě teď…

Zobrazit více

Vývoj unikátního systému

Detekujeme incidenty a důležité události.

Řešení situací

ALTWORX řeší mezioborové situace, které se dějí právě teď.

Propojení systémů

Propojujeme stávající systémy a vytváříme síť vztahů.

Kdo jsme a co děláme

Reality Network

Processing Engine

Řešení

ALTWORX řeší mezioborové situace, které se dějí právě teď. Naším cílem je na základě datových streamů, vytvářejících okolní prostředí, tato data zpracovávat a vidět je v kontextu.

Reality Network – ALTWORX prostřednictvím své Reality sítě ukládá všechny důležité prvky jako graf jednotlivých objektů a vazeb mezi nimi. To umožňuje vnímat úplný kontext událostí jako síť vztahů.

Processing Engine – ALTWORX každý objekt jednotlivě oživuje spuštěním samostatných procesů, které přijímají relevantní zprávy pro daný objekt z okolního prostředí. To umožňuje ALTWORX zpracovávat velké množství dat a řídit komplexní situace v reálném čase.

Řešení – ALTWORX v reálném čase detekuje velké množství komplexních situací, monitoruje je a umožňuje je řídit.

O naší společnosti

Působíme v oblastech

Vývoj

Víc než jen vizualizace a práce s daty. Díky našemu řešení vstupujeme do další průmyslové revoluce. Pomáháme chránit Vaše data a zároveň efektivně řídit společnost.

Logistika a Energetika

Propojení těchto systémů a následný výběr klíčových ukazatelů umožňuje společnostem porovnávat plánované hodnoty a skutečnost.

Telekomunikace

V oblasti telekomunikací umíme detekovat a vyhodnocovat podezřelou aktivitu uživatelů. Při sběru dat se neustále zdokonalujeme a reagujeme na odchylky v chování těchto uživatelů v reálném čase.